Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,561-25,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030477
Mã NSX: RT0805BRD073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029491
Mã NSX: RT0805FRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030478
Mã NSX: RT0805BRD074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029492
Mã NSX: RT0805FRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030479
Mã NSX: RT0805BRD077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029493
Mã NSX: RT0805FRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030480
Mã NSX: RT0805BRD07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029494
Mã NSX: RT0805DRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030481
Mã NSX: RT0805BRD07121RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029495
Mã NSX: RT0805DRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030482
Mã NSX: RT0805BRD07124RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029496
Mã NSX: RT0805DRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030483
Mã NSX: RT0805BRD07137RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029497
Mã NSX: RT0805DRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030484
Mã NSX: RT0805BRD0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029498
Mã NSX: RT0805DRD071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030485
Mã NSX: RT0805BRD0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029499
Mã NSX: RL0805FR-070R56L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030486
Mã NSX: RT0805BRD07182RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029500
Mã NSX: RT0805BRD071ML

Số lượng / Giá