Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,581-25,600 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030487
Mã NSX: RT0805BRD071K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029501
Mã NSX: RT0805BRD07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030488
Mã NSX: RT0805BRD071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029502
Mã NSX: RT0805BRD0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030489
Mã NSX: RT0805BRD071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029503
Mã NSX: RT0805BRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 23.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030490
Mã NSX: RT0805BRD0723K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029504
Mã NSX: RT0805BRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030491
Mã NSX: RT0805BRD07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029505
Mã NSX: RT0805BRD0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030492
Mã NSX: RT0805BRD0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029506
Mã NSX: RT0805BRD0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030493
Mã NSX: RT0805BRD0726K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029507
Mã NSX: RT0805BRD0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030494
Mã NSX: RT0805BRD07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029508
Mã NSX: RT0805BRD078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030495
Mã NSX: RT0805BRD07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029509
Mã NSX: RT0805BRD0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030496
Mã NSX: RT0805BRD072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029510
Mã NSX: RT0805BRD0749R9L

Số lượng / Giá