Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,601-25,620 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030497
Mã NSX: RT0805BRD072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029511
Mã NSX: RT0805BRD075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030498
Mã NSX: RT0805BRD072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029512
Mã NSX: RT0805BRD07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030499
Mã NSX: RT0805BRD07357KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029513
Mã NSX: RT0805BRD074K02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030500
Mã NSX: RT0805BRD0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029514
Mã NSX: RT0805BRD076K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030501
Mã NSX: RT0805BRD073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029515
Mã NSX: RT0805BRD0711K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030502
Mã NSX: RT0805BRD073K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029516
Mã NSX: RT0805BRD072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030503
Mã NSX: RT0805BRD07422KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029517
Mã NSX: RT0805BRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030504
Mã NSX: RT0805BRD07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029518
Mã NSX: RT0805BRD0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030505
Mã NSX: RT0805BRD0744K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029519
Mã NSX: RT0805BRD07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030506
Mã NSX: RT0805BRD07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029520
Mã NSX: RT0805BRD07150RL

Số lượng / Giá