Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,621-25,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030507
Mã NSX: RT0805BRD07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029521
Mã NSX: RT0805BRD0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030508
Mã NSX: RT0805BRD075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029522
Mã NSX: RT0805BRD071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030509
Mã NSX: RT0805BRD07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029523
Mã NSX: RT0805BRD0724K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030510
Mã NSX: RT0805BRD07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029524
Mã NSX: RT0805BRD072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030511
Mã NSX: RT0805BRD07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029525
Mã NSX: RT0805BRD0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030512
Mã NSX: RT0805BRD07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029526
Mã NSX: RT0805BRD07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030513
Mã NSX: RT0805BRD0790K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029527
Mã NSX: RT0805BRD0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030514
Mã NSX: RT0805BRD07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029528
Mã NSX: RT0805BRD071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.53 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030515
Mã NSX: RT0805BRD079K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029529
Mã NSX: RT0805BRD0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 107 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030516
Mã NSX: RT0805BRD07107KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029530
Mã NSX: RT0805BRD0730KL

Số lượng / Giá