Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,641-25,660 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 130 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030517
Mã NSX: RT0805BRD07130KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029531
Mã NSX: RT0805BRD07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030518
Mã NSX: RT0805BRD0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029532
Mã NSX: RT0805BRD073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030519
Mã NSX: RT0805BRD0715K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029533
Mã NSX: RT0805BRD074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030520
Mã NSX: RT0805BRD07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029534
Mã NSX: RT0805BRD074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030521
Mã NSX: RT0805BRD071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 604 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029535
Mã NSX: RT0805BRD07604KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030522
Mã NSX: RT0805BRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029536
Mã NSX: RT0805BRD0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030523
Mã NSX: RT0805BRD071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029537
Mã NSX: RT0805BRD077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030524
Mã NSX: RT0805BRD07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029538
Mã NSX: RT0805BRD07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030525
Mã NSX: RT0805BRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029539
Mã NSX: RT0805BRD071K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030526
Mã NSX: RT0805BRD072K55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.81 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029540
Mã NSX: RT0805BRD074K81L

Số lượng / Giá