Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,661-25,680 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030527
Mã NSX: RT0805BRD0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029541
Mã NSX: RL0805FR-070R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030528
Mã NSX: RT0805BRD073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029542
Mã NSX: RL0805FR-070R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 41.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030529
Mã NSX: RT0805BRD0741K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029543
Mã NSX: RL0805FR-070R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030530
Mã NSX: RT0805BRD0748K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029544
Mã NSX: RT0805DRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030531
Mã NSX: RT0805BRD0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029545
Mã NSX: RT0805BRE0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030532
Mã NSX: RT0805BRD0756R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029546
Mã NSX: RT0805BRE0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030533
Mã NSX: RT0805BRD07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029547
Mã NSX: RT0805BRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030534
Mã NSX: RT0805BRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029548
Mã NSX: RT0805BRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030535
Mã NSX: RT0805BRD076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029549
Mã NSX: RT0805BRE07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030536
Mã NSX: RT0805BRD0771K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029550
Mã NSX: RT0805BRE072KL

Số lượng / Giá