Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,681-25,700 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030537
Mã NSX: RT0805BRD07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029551
Mã NSX: RL0805FR-070R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030538
Mã NSX: RT0805BRD077K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029552
Mã NSX: RL0805FR-070R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030539
Mã NSX: RT0805BRD0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029553
Mã NSX: RT0805BRD0710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030540
Mã NSX: RT0805BRD07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 mOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029554
Mã NSX: PF0805FRM070R01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030541
Mã NSX: RT0805BRD0782R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029555
Mã NSX: RT0805BRB0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 88.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030542
Mã NSX: RT0805BRD0788K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029556
Mã NSX: RT0805BRB07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030543
Mã NSX: RT0805DRD075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029557
Mã NSX: RT0805BRB07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030544
Mã NSX: RT0805DRD076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029558
Mã NSX: RT0805BRB071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030545
Mã NSX: RT0805BRE0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029559
Mã NSX: RT0805BRC0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030546
Mã NSX: RT0805BRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029560
Mã NSX: RC0805JR-0715KL

Số lượng / Giá