Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,701-25,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030547
Mã NSX: RT0805BRE0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029561
Mã NSX: RC0805JR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 237 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030548
Mã NSX: RT0805BRE07237KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029562
Mã NSX: RC0805JR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030549
Mã NSX: RT0805BRE0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029563
Mã NSX: RC0805JR-07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030550
Mã NSX: RT0805BRE071K18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029564
Mã NSX: RC0805JR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030551
Mã NSX: RT0805BRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029565
Mã NSX: RC0805JR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030552
Mã NSX: RT0805BRE07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029566
Mã NSX: RC0805JR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030553
Mã NSX: RT0805BRE077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029567
Mã NSX: RC0805JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030554
Mã NSX: RT0805BRE0718K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029568
Mã NSX: RC0805JR-0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.05 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030555
Mã NSX: RT0805BRE072K05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029569
Mã NSX: RC0805JR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030556
Mã NSX: RT0805BRE07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029570
Mã NSX: RC0805JR-07390RL

Số lượng / Giá