Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,721-25,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030557
Mã NSX: RT0805BRE073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029571
Mã NSX: RC0805JR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030558
Mã NSX: RT0805BRE07402KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029572
Mã NSX: RC0805JR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030559
Mã NSX: RT0805BRE07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029573
Mã NSX: RC0805JR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030560
Mã NSX: PE0805FRF7W0R047L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029574
Mã NSX: RC0805JR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030561
Mã NSX: AT0805BRD071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029575
Mã NSX: RC0805JR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030562
Mã NSX: AT0805BRD07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029576
Mã NSX: RC0805JR-07180RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030563
Mã NSX: RT0805BRB07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029577
Mã NSX: RC0805JR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030564
Mã NSX: RT0805BRB074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029578
Mã NSX: RC0805JR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030565
Mã NSX: RT0805BRB0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029579
Mã NSX: RC0805JR-078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030566
Mã NSX: AC0805FR-07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029580
Mã NSX: RC0805JR-0720RL

Số lượng / Giá