Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,741-25,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 9.09 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030567
Mã NSX: AC0805FR-079K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029581
Mã NSX: RC0805JR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030568
Mã NSX: AC0805FR-0719K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029582
Mã NSX: RC0805JR-0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030569
Mã NSX: AC0805FR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029583
Mã NSX: RC0805JR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030570
Mã NSX: AC0805FR-0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029584
Mã NSX: RC0805JR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030571
Mã NSX: AC0805FR-07294RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029585
Mã NSX: RC0805JR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030572
Mã NSX: AC0805FR-0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029586
Mã NSX: RC0805JR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030573
Mã NSX: AC0805FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029587
Mã NSX: RC0805JR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030574
Mã NSX: AC0805FR-074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029588
Mã NSX: RC0805JR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030575
Mã NSX: AC0805FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029589
Mã NSX: RC0805JR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030576
Mã NSX: AC0805FR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029590
Mã NSX: RC0805JR-0710ML

Số lượng / Giá