Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,761-25,780 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 41.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030577
Mã NSX: AC0805FR-0741R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029591
Mã NSX: RC0805JR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030578
Mã NSX: AC0805FR-078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029592
Mã NSX: RC0805JR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±10% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030579
Mã NSX: SR0805KR-7W430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029593
Mã NSX: RC0805JR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030580
Mã NSX: SR0805JR-7W10RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029594
Mã NSX: RC0805JR-0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030581
Mã NSX: SR0805JR-7W1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029595
Mã NSX: RC0805JR-0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030582
Mã NSX: SR0805JR-7W24RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029596
Mã NSX: RC0805JR-0768KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030583
Mã NSX: SR0805JR-7W2K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029597
Mã NSX: RC0805JR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030584
Mã NSX: SR0805JR-7W2R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029598
Mã NSX: RC0805JR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±5% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030585
Mã NSX: SR0805JR-7W3R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029599
Mã NSX: RC0805JR-071M5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030586
Mã NSX: SR0805JR-47220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029600
Mã NSX: RC0805JR-0718KL

Số lượng / Giá