Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,561-2,580 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.04 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004372
Mã NSX: AA0402FR-076K04L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.19 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004373
Mã NSX: AA0402FR-076K19L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004374
Mã NSX: AA0402FR-076K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.34 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004375
Mã NSX: AA0402FR-076K34L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.49 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004376
Mã NSX: AA0402FR-076K49L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.65 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004377
Mã NSX: AA0402FR-076K65L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.81 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004378
Mã NSX: AA0402FR-076K81L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.8 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004379
Mã NSX: AA0402FR-076K8L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 6.98 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004380
Mã NSX: AA0402FR-076K98L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 715 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004381
Mã NSX: AA0402FR-07715KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 715 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004382
Mã NSX: AA0402FR-07715RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 71.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004383
Mã NSX: AA0402FR-0771K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 71.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004384
Mã NSX: AA0402FR-0771R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 732 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004385
Mã NSX: AA0402FR-07732KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 732 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004386
Mã NSX: AA0402FR-07732RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 73.2 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004387
Mã NSX: AA0402FR-0773K2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 73.2 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004388
Mã NSX: AA0402FR-0773R2L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 750 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004389
Mã NSX: AA0402FR-07750KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004390
Mã NSX: AA0402FR-07750RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 75 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004391
Mã NSX: AA0402FR-0775KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124