Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,781-25,800 trong số 326,294 mục.
Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030587
Mã NSX: SR0805FR-7W15RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029601
Mã NSX: RC0805JR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030588
Mã NSX: SR0805FR-7W1K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029602
Mã NSX: RC0805JR-0782RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030589
Mã NSX: SR0805FR-7W10RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029603
Mã NSX: RC0805JR-073ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030590
Mã NSX: SR0805FR-7W1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029604
Mã NSX: RC0805JR-07820RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030591
Mã NSX: SR0805FR-7W2R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029605
Mã NSX: RC0805JR-072M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030592
Mã NSX: SR0805FR-7W4R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029606
Mã NSX: RC0805JR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030593
Mã NSX: SR0805FR-7W5R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029607
Mã NSX: RC0805JR-071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030594
Mã NSX: RC0805FR-071M62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.5 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029608
Mã NSX: RC0805JR-077K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030595
Mã NSX: RC0805FR-071M82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029609
Mã NSX: RC0805JR-0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030596
Mã NSX: RC0805FR-072R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029610
Mã NSX: RC0805JR-0739KL

Số lượng / Giá