Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,821-25,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030607
Mã NSX: AC0805JR-07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029621
Mã NSX: RC0805JR-076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030608
Mã NSX: AC0805JR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 62 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029622
Mã NSX: RC0805JR-0762KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030609
Mã NSX: RC0805FR-071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029623
Mã NSX: RC0805JR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030610
Mã NSX: AC0805FR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029624
Mã NSX: RC0805JR-07270KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.76 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030611
Mã NSX: RC0805FR-079K76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029625
Mã NSX: RC0805JR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030612
Mã NSX: AC0805FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029626
Mã NSX: RC0805JR-0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030613
Mã NSX: AC0805FR-073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029627
Mã NSX: RC0805JR-0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030614
Mã NSX: RC0805JR-074R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029628
Mã NSX: RC0805JR-074M7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030615
Mã NSX: AC0805JR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029629
Mã NSX: RC0805JR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030616
Mã NSX: RC0805FR-078R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029630
Mã NSX: RC0805JR-07120KL

Số lượng / Giá