Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,841-25,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 715 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030617
Mã NSX: RC0805FR-07715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029631
Mã NSX: RC0805JR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030618
Mã NSX: AC0805FR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029632
Mã NSX: RC0805JR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030619
Mã NSX: RC0805FR-072M74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029633
Mã NSX: RC0805FR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030620
Mã NSX: AC0805JR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029634
Mã NSX: RC0805FR-0727RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030621
Mã NSX: RC0805FR-073R09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029635
Mã NSX: RC0805FR-0795R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030622
Mã NSX: AC0805FR-0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029636
Mã NSX: RC0805FR-07143RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030623
Mã NSX: AC0805JR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029637
Mã NSX: RC0805FR-071M27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030624
Mã NSX: RC0805JR-074K7P

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029638
Mã NSX: RC0805FR-0714K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030625
Mã NSX: RC0805FR-071M33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029639
Mã NSX: RC0805FR-07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030626
Mã NSX: AC0805JR-07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029640
Mã NSX: RC0805FR-0727K4L

Số lượng / Giá