Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,861-25,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 487 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030627
Mã NSX: RC0805FR-07487KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029641
Mã NSX: RC0805FR-0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030628
Mã NSX: AC0805FR-07499KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029642
Mã NSX: RC0805FR-078K25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030629
Mã NSX: RC0805FR-071M78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 560 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029643
Mã NSX: RC0805FR-07560KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030630
Mã NSX: RC0805FR-074R87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029644
Mã NSX: RC0805FR-07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030631
Mã NSX: RC0805FR-078M25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029645
Mã NSX: RC0805FR-072ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030632
Mã NSX: AC0805JR-071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029646
Mã NSX: RC0805FR-0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030633
Mã NSX: RC0805FR-0721R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029647
Mã NSX: RC0805FR-0734KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030634
Mã NSX: AC0805FR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029648
Mã NSX: RC0805FR-0742K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.09 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030635
Mã NSX: RC0805FR-079M09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029649
Mã NSX: RC0805FR-079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030636
Mã NSX: AC0805JR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029650
Mã NSX: RC0805FR-07698RL

Số lượng / Giá