Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,961-25,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030677
Mã NSX: RT0805DRE073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029691
Mã NSX: RC0805FR-07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030678
Mã NSX: RT0805DRE071K13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029692
Mã NSX: RC0805FR-07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030679
Mã NSX: RT0805DRE07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029693
Mã NSX: RC0805FR-0722RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030680
Mã NSX: RT0805DRE07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029694
Mã NSX: RC0805FR-073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030681
Mã NSX: RT0805DRE0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029695
Mã NSX: RC0805FR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030682
Mã NSX: RT0805DRE07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029696
Mã NSX: RC0805FR-075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 221 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030683
Mã NSX: RT0805DRE07221KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029697
Mã NSX: RC0805FR-0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030684
Mã NSX: RT0805DRE078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029698
Mã NSX: RC0805FR-073K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030685
Mã NSX: RT0805DRE078K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029699
Mã NSX: RC0805FR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030686
Mã NSX: RT0805DRE076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029700
Mã NSX: RC0805FR-07390RL

Số lượng / Giá