Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 241-260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 33 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000479
Mã NSX: RC0402JR-0733KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 68 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000481
Mã NSX: RC0402JR-0768KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 15 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000483
Mã NSX: RC0402JR-0715KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 470 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000485
Mã NSX: RC0402JR-07470KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000487
Mã NSX: RC0402JR-0782RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 56 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000489
Mã NSX: RC0402JR-0756RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000491
Mã NSX: RC0402JR-072KL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 270 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000493
Mã NSX: RC0402JR-07270RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 390 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000495
Mã NSX: RC0402JR-07390RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 300 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000497
Mã NSX: RC0402JR-07300RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2.2 MOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000499
Mã NSX: RC0402JR-072M2L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 20 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000501
Mã NSX: RC0402JR-0720RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 750 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000503
Mã NSX: RC0402JR-07750RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 2.7 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000505
Mã NSX: RC0402JR-072K7L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 75 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000507
Mã NSX: RC0402JR-0775RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 5.1 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000509
Mã NSX: RC0402JR-075K1L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 180 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000511
Mã NSX: RC0402JR-07180RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 120 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000513
Mã NSX: RC0402JR-07120RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 3.6 kOhms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000515
Mã NSX: RC0402JR-073K6L

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34

Điện trở dán 200 Ohms 0402 ±5% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00000517
Mã NSX: RC0402JR-07200RL

Số lượng / Giá
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34
1 + 40
100 + 38
1,000 + 36
5,000 + 35
10,000 + 34