Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 25,981-26,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030687
Mã NSX: RT0805DRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029701
Mã NSX: RC0805FR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030688
Mã NSX: RT0805DRE07300KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 475 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029702
Mã NSX: RC0805FR-07475RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030689
Mã NSX: RT0805DRE074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029703
Mã NSX: RC0805FR-073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030690
Mã NSX: RT0805DRE07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029704
Mã NSX: RC0805FR-076K04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030691
Mã NSX: RT0805DRE07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 680 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029705
Mã NSX: RC0805FR-07680RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030692
Mã NSX: RT0805DRE07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029706
Mã NSX: RC0805FR-07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030693
Mã NSX: RT0805DRE071K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029707
Mã NSX: RC0805FR-07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030694
Mã NSX: SR0805JR-4718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 110 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029708
Mã NSX: RC0805FR-07110RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 Ohms 0805 ±5% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030695
Mã NSX: SR0805JR-4710RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029709
Mã NSX: RC0805FR-0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030696
Mã NSX: SR0805FR-474K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029710
Mã NSX: RC0805FR-0724K9L

Số lượng / Giá