Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,021-26,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030707
Mã NSX: SR0805FR-4749R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029721
Mã NSX: RC0805FR-0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 Ohms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030708
Mã NSX: SR0805FR-474R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029722
Mã NSX: RC0805FR-073K01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00030709
Mã NSX: SR0805FR-7T1KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029723
Mã NSX: RC0805FR-0722K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00030710
Mã NSX: SR0805FR-7T51RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 270 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029724
Mã NSX: RC0805FR-07270RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00030711
Mã NSX: SR0805FR-7T75RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029725
Mã NSX: RC0805FR-0710ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 Ohms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030712
Mã NSX: SR0805FR-478R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029726
Mã NSX: RC0805FR-07240RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030713
Mã NSX: RT0805DRD072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029727
Mã NSX: RC0805FR-0747K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 133 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030714
Mã NSX: RT0805DRD07133RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029728
Mã NSX: RC0805FR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030715
Mã NSX: RT0805DRD07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029729
Mã NSX: RC0805FR-075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030716
Mã NSX: RT0805DRD074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029730
Mã NSX: RC0805FR-072K7L

Số lượng / Giá