Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,121-26,140 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030757
Mã NSX: RT0805BRD0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029771
Mã NSX: RC0805FR-0791RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030758
Mã NSX: RT0805BRD07374KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029772
Mã NSX: RC0805FR-0714KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030759
Mã NSX: RT0805BRD07124KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029773
Mã NSX: RC0805FR-071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 84.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030760
Mã NSX: RT0805BRD0784K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029774
Mã NSX: RC0805FR-07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030761
Mã NSX: RT0805BRD07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029775
Mã NSX: RC0805FR-07825RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030762
Mã NSX: RT0805BRD07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029776
Mã NSX: RC0805FR-0724KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±0.25% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030763
Mã NSX: RT0805CRE071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.74 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029777
Mã NSX: RC0805FR-073K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030764
Mã NSX: RT0805BRD07127RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029778
Mã NSX: RC0805FR-071K33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030765
Mã NSX: RT0805BRD0717K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029779
Mã NSX: RC0805FR-0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030766
Mã NSX: RT0805BRD075K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029780
Mã NSX: RC0805FR-0713RL

Số lượng / Giá