Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 2,601-2,620 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 825 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004412
Mã NSX: AA0402FR-07825KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 825 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004413
Mã NSX: AA0402FR-07825RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 82.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004414
Mã NSX: AA0402FR-0782K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 82 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004415
Mã NSX: AA0402FR-0782KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 82.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004416
Mã NSX: AA0402FR-0782R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 82 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004417
Mã NSX: AA0402FR-0782RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 845 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004418
Mã NSX: AA0402FR-07845KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 845 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004419
Mã NSX: AA0402FR-07845RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 84.5 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004420
Mã NSX: AA0402FR-0784K5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 84.5 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004421
Mã NSX: AA0402FR-0784R5L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 866 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004422
Mã NSX: AA0402FR-07866KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 866 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004423
Mã NSX: AA0402FR-07866RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 86.6 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004424
Mã NSX: AA0402FR-0786K6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 86.6 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004425
Mã NSX: AA0402FR-0786R6L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 887 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004426
Mã NSX: AA0402FR-07887KL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 887 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004427
Mã NSX: AA0402FR-07887RL

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 88.7 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004428
Mã NSX: AA0402FR-0788K7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 88.7 Ohms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004429
Mã NSX: AA0402FR-0788R7L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 8.06 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004430
Mã NSX: AA0402FR-078K06L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124

Điện trở dán 8.25 kOhms 0402 ±1% 0.063W, 1/16W
Mã Tranzi: TZ-00004431
Mã NSX: AA0402FR-078K25L

Số lượng / Giá
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124
1 + 130
100 + 128
1,000 + 126
5,000 + 125
10,000 + 124