Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,181-26,200 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030787
Mã NSX: RT0805BRD076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029801
Mã NSX: RC0805FR-07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030788
Mã NSX: RT0805BRD07330RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029802
Mã NSX: RC0805FR-073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030789
Mã NSX: RT0805BRD07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029803
Mã NSX: RC0805FR-07619RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030790
Mã NSX: RT0805BRD0724K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 562 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029804
Mã NSX: RC0805FR-07562RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 909 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030791
Mã NSX: RT0805BRD07909KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029805
Mã NSX: RC0805FR-0714K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030792
Mã NSX: RT0805BRD07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029806
Mã NSX: RC0805FR-07243RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030793
Mã NSX: RT0805BRD07392RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029807
Mã NSX: RC0805FR-0768K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030794
Mã NSX: RT0805BRD0746K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029808
Mã NSX: RC0805FR-0713K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030795
Mã NSX: RT0805BRD0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029809
Mã NSX: RC0805FR-0717K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030796
Mã NSX: RT0805BRD07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029810
Mã NSX: RC0805FR-0743K2L

Số lượng / Giá