Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,241-26,260 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030817
Mã NSX: RT0805BRD0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029831
Mã NSX: RC0805FR-0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030818
Mã NSX: RT0805BRD07620RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 68.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029832
Mã NSX: RC0805FR-0768R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030819
Mã NSX: RT0805BRD07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029833
Mã NSX: RC0805FR-07806KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030820
Mã NSX: RT0805BRD0711K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029834
Mã NSX: RC0805FR-0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030821
Mã NSX: RT0805BRD0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029835
Mã NSX: RC0805FR-071K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030822
Mã NSX: RT0805BRD07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029836
Mã NSX: RC0805FR-0716K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030823
Mã NSX: RT0805BRD07174KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029837
Mã NSX: RC0805FR-07280RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030824
Mã NSX: RT0805BRD0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 60.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029838
Mã NSX: RC0805FR-0760R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.66 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030825
Mã NSX: RT0805BRD078K66L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029839
Mã NSX: RC0805FR-07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030826
Mã NSX: RT0805BRD07147KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 121 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029840
Mã NSX: RC0805FR-07121KL

Số lượng / Giá