Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,261-26,280 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030827
Mã NSX: RT0805BRD07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029841
Mã NSX: RC0805FR-07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030828
Mã NSX: RT0805BRD0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029842
Mã NSX: RC0805FR-073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 392 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030829
Mã NSX: RT0805BRD07392KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029843
Mã NSX: RC0805FR-074K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.6 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030830
Mã NSX: RT0805BRD073K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029844
Mã NSX: RC0805FR-07510KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.43 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030831
Mã NSX: RT0805BRD072K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 31.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029845
Mã NSX: RC0805FR-0731K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.78 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030832
Mã NSX: RT0805BRD071K78L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029846
Mã NSX: RC0805FR-074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030833
Mã NSX: RT0805BRD0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 820 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029847
Mã NSX: RC0805FR-07820KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030834
Mã NSX: RT0805BRD07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029848
Mã NSX: RC0805FR-0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030835
Mã NSX: RT0805BRD07442KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029849
Mã NSX: RC0805FR-0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030836
Mã NSX: RT0805BRD07332KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029850
Mã NSX: RC0805FR-076K49L

Số lượng / Giá