Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,281-26,300 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030837
Mã NSX: RT0805BRD075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029851
Mã NSX: RC0805FR-07205KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030838
Mã NSX: RT0805BRD07806RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 357 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029852
Mã NSX: RC0805FR-07357RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030839
Mã NSX: RT0805BRD07430RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029853
Mã NSX: RC0805FR-074K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030840
Mã NSX: RT0805BRD074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029854
Mã NSX: RC0805FR-07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030841
Mã NSX: RT0805BRD07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029855
Mã NSX: RC0805FR-072K61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030842
Mã NSX: RT0805BRD0752K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 165 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029856
Mã NSX: RC0805FR-07165RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030843
Mã NSX: RT0805BRD07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029857
Mã NSX: RC0805FR-072K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030844
Mã NSX: RT0805BRD07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029858
Mã NSX: RC0805FR-07374RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030845
Mã NSX: RT0805BRD07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029859
Mã NSX: RC0805FR-0747R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030846
Mã NSX: RT0805BRD0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 124 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029860
Mã NSX: RC0805FR-07124RL

Số lượng / Giá