Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,301-26,320 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030847
Mã NSX: RT0805BRD073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029861
Mã NSX: RC0805FR-0718RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030848
Mã NSX: RT0805BRD07178KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029862
Mã NSX: RC0805FR-0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 243 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030849
Mã NSX: RT0805BRD07243KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029863
Mã NSX: RC0805FR-076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030850
Mã NSX: RT0805BRD07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029864
Mã NSX: RC0805FR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 249 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030851
Mã NSX: RT0805BRD07249KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029865
Mã NSX: RC0805FR-0776K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030852
Mã NSX: RT0805BRD07174RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029866
Mã NSX: RC0805FR-071K15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030853
Mã NSX: RT0805BRD0759KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029867
Mã NSX: RC0805FR-075K23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 422 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030854
Mã NSX: RT0805BRD07422RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029868
Mã NSX: RC0805FR-0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030855
Mã NSX: RT0805BRD073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029869
Mã NSX: RC0805FR-078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030856
Mã NSX: RT0805BRD07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029870
Mã NSX: RC0805FR-07180KL

Số lượng / Giá