Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,321-26,340 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030857
Mã NSX: RT0805BRD0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029871
Mã NSX: RC0805FR-0721K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030858
Mã NSX: RT0805BRD073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 280 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029872
Mã NSX: RC0805FR-07280KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030859
Mã NSX: RT0805BRD075K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029873
Mã NSX: RC0805FR-071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030860
Mã NSX: RT0805BRD0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.69 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029874
Mã NSX: RC0805FR-071K69L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030861
Mã NSX: RT0805BRD0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029875
Mã NSX: RC0805FR-072K94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030862
Mã NSX: RT0805BRD07590RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029876
Mã NSX: RC0805FR-0730K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030863
Mã NSX: RT0805BRD072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029877
Mã NSX: RC0805FR-0736KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030864
Mã NSX: RT0805BRD076K19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.98 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029878
Mã NSX: RC0805FR-076K98L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030865
Mã NSX: RT0805BRD0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029879
Mã NSX: RC0805FR-07750KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030866
Mã NSX: RT0805BRD07105KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 374 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029880
Mã NSX: RC0805FR-07374KL

Số lượng / Giá