Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,381-26,400 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030887
Mã NSX: RT0805BRE078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029901
Mã NSX: RC0805FR-0756K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030888
Mã NSX: RT0805BRE07390KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029902
Mã NSX: RC0805FR-07787RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030889
Mã NSX: RT0805BRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 158 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029903
Mã NSX: RC0805FR-07158RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030890
Mã NSX: RL0805FR-7W0R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029904
Mã NSX: RC0805FR-07210KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030891
Mã NSX: RT0805BRE072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 324 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029905
Mã NSX: RC0805FR-07324KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030892
Mã NSX: RT0805BRE0751K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 86.6 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029906
Mã NSX: RC0805FR-0786K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030893
Mã NSX: RT0805BRE071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 90.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029907
Mã NSX: RC0805FR-0790R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030894
Mã NSX: RT0805BRE0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 118 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029908
Mã NSX: RC0805FR-07118KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 390 mOhms 0805 ±1% 0.25W, 1/4W
Mã Tranzi: TZ-00030895
Mã NSX: RL0805FR-7W0R39L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 590 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029909
Mã NSX: RC0805FR-07590KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 750 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030896
Mã NSX: RT0805BRE07750RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 681 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029910
Mã NSX: RC0805FR-07681KL

Số lượng / Giá