Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,441-26,460 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030917
Mã NSX: RT0805BRB0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.24 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029931
Mã NSX: RC0805FR-073K24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030918
Mã NSX: RT0805BRB07511RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029932
Mã NSX: RC0805FR-074M99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030919
Mã NSX: RT0805BRB073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029933
Mã NSX: RC0805FR-0719K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030920
Mã NSX: RT0805BRB0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.09 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029934
Mã NSX: RC0805FR-073K09L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±0.1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030921
Mã NSX: RT0805BRB07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 309 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029935
Mã NSX: RC0805FR-07309RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00030922
Mã NSX: SR0805FR-7T499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029936
Mã NSX: RC0805FR-071M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00030923
Mã NSX: SR0805FR-7T1RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 102 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029937
Mã NSX: RC0805FR-07102KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00030924
Mã NSX: SR0805FR-7T3R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029938
Mã NSX: RC0805FR-0711RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±1% 0.333W, 1/3W
Mã Tranzi: TZ-00030925
Mã NSX: SR0805FR-7T12RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029939
Mã NSX: RC0805FR-0713K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±1% 0.5W, 1/2W
Mã Tranzi: TZ-00030926
Mã NSX: SR0805FR-4715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 147 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029940
Mã NSX: RC0805FR-07147RL

Số lượng / Giá