Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,501-26,520 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 249 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030947
Mã NSX: AC0805FR-07249RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.26 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029961
Mã NSX: RC0805FR-072K26L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030948
Mã NSX: AC0805FR-0749K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 261 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029962
Mã NSX: RC0805FR-07261RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030949
Mã NSX: RC0805FR-074K7P

Số lượng / Giá

Điện trở dán 340 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029963
Mã NSX: RC0805FR-07340KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030950
Mã NSX: RT0805DRE0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 365 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029964
Mã NSX: RC0805FR-07365RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030951
Mã NSX: RT0805DRE0747RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029965
Mã NSX: RC0805FR-0739R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030952
Mã NSX: RT0805DRE0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029966
Mã NSX: RC0805FR-07665RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030953
Mã NSX: RT0805DRE0712K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029967
Mã NSX: RC0805FR-07976KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030954
Mã NSX: RT0805DRE0712KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029968
Mã NSX: RC0805FR-071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030955
Mã NSX: RT0805DRE0718KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.65 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029969
Mã NSX: RC0805FR-073K65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030956
Mã NSX: RT0805DRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029970
Mã NSX: RC0805FR-0766R5L

Số lượng / Giá