Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,521-26,540 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030957
Mã NSX: RT0805DRE0721KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.87 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029971
Mã NSX: RC0805FR-078K87L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030958
Mã NSX: RT0805DRE072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029972
Mã NSX: RC0805FR-07140RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 36.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030959
Mã NSX: RT0805DRE0736K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029973
Mã NSX: RC0805FR-07255KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.48 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030960
Mã NSX: RT0805DRE073K48L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029974
Mã NSX: RC0805FR-0730R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030961
Mã NSX: RT0805DRE073K92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029975
Mã NSX: RC0805FR-0734K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030962
Mã NSX: RT0805DRE0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 511 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029976
Mã NSX: RC0805FR-07511KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030963
Mã NSX: RT0805DRE07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 665 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029977
Mã NSX: RC0805FR-07665KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030964
Mã NSX: RT0805DRE074K12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029978
Mã NSX: RC0805FR-0782K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030965
Mã NSX: RT0805DRE07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029979
Mã NSX: RC0805FR-07169KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 97.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030966
Mã NSX: RT0805DRE0797K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029980
Mã NSX: RC0805FR-07620KL

Số lượng / Giá