Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,541-26,560 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030967
Mã NSX: RT0805DRD07200KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 787 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029981
Mã NSX: RC0805FR-07787KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030968
Mã NSX: RT0805DRD0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 825 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029982
Mã NSX: RC0805FR-07825KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030969
Mã NSX: RT0805DRD0727KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 140 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029983
Mã NSX: RC0805FR-07140KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030970
Mã NSX: RT0805DRD072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 154 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029984
Mã NSX: RC0805FR-07154KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030971
Mã NSX: RT0805DRD07301KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029985
Mã NSX: RC0805FR-072K67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030972
Mã NSX: RT0805DRD0739RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029986
Mã NSX: RC0805FR-07348RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030973
Mã NSX: RT0805DRD073K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029987
Mã NSX: RC0805FR-0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030974
Mã NSX: RT0805DRD0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 178 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029988
Mã NSX: RC0805FR-07178RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030975
Mã NSX: RT0805DRD07910RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029989
Mã NSX: RC0805FR-072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030976
Mã NSX: RC0805JR-072M4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00029990
Mã NSX: RC0805FR-0721KL

Số lượng / Giá