Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,621-26,640 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.74 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031007
Mã NSX: RC0805FR-073R74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030021
Mã NSX: RC0805FR-0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031008
Mã NSX: AC0805FR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030022
Mã NSX: RC0805FR-07432KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031009
Mã NSX: AC0805FR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 536 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030023
Mã NSX: RC0805FR-07536RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031010
Mã NSX: RT0805DRE0712RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 95.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030024
Mã NSX: RC0805FR-0795K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031011
Mã NSX: RT0805DRE0756RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030025
Mã NSX: RC0805FR-07162RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031012
Mã NSX: RT0805DRE07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 45.3 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030026
Mã NSX: RC0805FR-0745K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 180 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031013
Mã NSX: RT0805DRE07180KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.34 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030027
Mã NSX: RC0805FR-076K34L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031014
Mã NSX: RT0805DRE071K47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030028
Mã NSX: RC0805FR-07160KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.82 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031015
Mã NSX: RT0805DRE071K82L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.45 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030029
Mã NSX: RC0805FR-078K45L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031016
Mã NSX: RT0805DRE07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030030
Mã NSX: RC0805FR-071K13L

Số lượng / Giá