Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,641-26,660 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 20.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031017
Mã NSX: RT0805DRE0720K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030031
Mã NSX: RC0805FR-071K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031018
Mã NSX: RT0805DRE0727K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030032
Mã NSX: RC0805FR-0710K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031019
Mã NSX: RT0805DRE074K53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 162 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030033
Mã NSX: RC0805FR-07162KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.64 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031020
Mã NSX: RT0805DRE074K64L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 232 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030034
Mã NSX: RC0805FR-07232RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031021
Mã NSX: RT0805DRD071K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 523 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030035
Mã NSX: RC0805FR-07523KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031022
Mã NSX: RT0805DRD071K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 976 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030036
Mã NSX: RC0805FR-07976RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.62 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031023
Mã NSX: RT0805DRD071K62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 137 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030037
Mã NSX: RC0805FR-07137KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 240 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031024
Mã NSX: RT0805DRD07240KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 17.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030038
Mã NSX: RC0805FR-0717R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031025
Mã NSX: RT0805DRD072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030039
Mã NSX: RC0805FR-072M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 39 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031026
Mã NSX: RT0805DRD0739KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 182 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030040
Mã NSX: RC0805FR-07182KL

Số lượng / Giá