Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,661-26,680 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 4.22 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031027
Mã NSX: RT0805DRD074K22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030041
Mã NSX: RC0805FR-0722R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031028
Mã NSX: RT0805DRD076K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030042
Mã NSX: RC0805FR-0724R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 78.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031029
Mã NSX: RT0805DRD0778K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.16 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030043
Mã NSX: RC0805FR-073K16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031030
Mã NSX: RT0805DRD0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.83 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030044
Mã NSX: RC0805FR-073K83L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031031
Mã NSX: RC0805FR-072M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 453 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030045
Mã NSX: RC0805FR-07453KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031032
Mã NSX: RC0805FR-072M67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030046
Mã NSX: RC0805FR-0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 75 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031033
Mã NSX: AC0805JR-0775RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030047
Mã NSX: RC0805FR-077K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031034
Mã NSX: RC0805FR-071M13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030048
Mã NSX: RC0805FR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 29.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031035
Mã NSX: AC0805FR-0729K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030049
Mã NSX: RC0805FR-0711K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 49.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031036
Mã NSX: RC0805FR-0749R9P

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030050
Mã NSX: RC0805FR-07294RL

Số lượng / Giá