Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,701-26,720 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 40.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031047
Mã NSX: AC0805FR-0740K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 113 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030061
Mã NSX: RC0805FR-07113KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031048
Mã NSX: AC0805FR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 143 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030062
Mã NSX: RC0805FR-07143KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031049
Mã NSX: AC0805FR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 210 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030063
Mã NSX: RC0805FR-07210RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.94 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031050
Mã NSX: RC0805FR-072M94L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030064
Mã NSX: RC0805FR-074M75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 71.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031051
Mã NSX: RC0805FR-0771R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030065
Mã NSX: RC0805FR-071K58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 383 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031052
Mã NSX: RC0805FR-07383RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 35.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030066
Mã NSX: RC0805FR-0735K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.92 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031053
Mã NSX: RC0805FR-073M92L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030067
Mã NSX: RC0805FR-0737K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.67 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031054
Mã NSX: RC0805FR-072R67L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030068
Mã NSX: RC0805FR-07464KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 76.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031055
Mã NSX: RC0805FR-0776R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030069
Mã NSX: RC0805FR-0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.01 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031056
Mã NSX: RC0805FR-073M01L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 191 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030070
Mã NSX: RC0805FR-07191RL

Số lượng / Giá