Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,721-26,740 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.6 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031057
Mã NSX: RC0805JR-073M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 432 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030071
Mã NSX: RC0805FR-07432RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.32 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031058
Mã NSX: RC0805FR-074K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 61.9 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030072
Mã NSX: RC0805FR-0761K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031059
Mã NSX: RC0805FR-071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030073
Mã NSX: RC0805FR-077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.5 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031060
Mã NSX: AC0805FR-071K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030074
Mã NSX: RC0805FR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 620 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031061
Mã NSX: RC0805JR-07620KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030075
Mã NSX: RC0805FR-071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031062
Mã NSX: RC0805FR-071M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030076
Mã NSX: RC0805FR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 499 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031063
Mã NSX: AC0805FR-07499RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.43 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030077
Mã NSX: RC0805FR-071K43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031064
Mã NSX: AC0805JR-07150KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.8 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030078
Mã NSX: RC0805FR-071M8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 53.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031065
Mã NSX: AC0805FR-0753R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 169 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030079
Mã NSX: RC0805FR-07169RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031066
Mã NSX: RC0805FR-077R15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 174 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030080
Mã NSX: RC0805FR-07174KL

Số lượng / Giá