Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,741-26,760 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.57 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031067
Mã NSX: RC0805FR-073R57L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030081
Mã NSX: RC0805FR-0722R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031068
Mã NSX: RC0805JR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030082
Mã NSX: RC0805FR-07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031069
Mã NSX: AC0805FR-0715KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 27.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030083
Mã NSX: RC0805FR-0727R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031070
Mã NSX: RC0805FR-07634RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 464 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030084
Mã NSX: RC0805FR-07464RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 510 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031071
Mã NSX: AC0805JR-07510RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.11 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030085
Mã NSX: RC0805FR-075M11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031072
Mã NSX: RC0805FR-0718R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 226 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030086
Mã NSX: RC0805FR-07226KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.23 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031073
Mã NSX: RC0805FR-075R23L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 294 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030087
Mã NSX: RC0805FR-07294KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031074
Mã NSX: AC0805FR-0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030088
Mã NSX: RC0805FR-073M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031075
Mã NSX: RC0805JR-07470RP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 316 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030089
Mã NSX: RC0805FR-07316KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031076
Mã NSX: RC0805JR-0710KP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 348 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030090
Mã NSX: RC0805FR-07348KL

Số lượng / Giá