Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,781-26,800 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 3.16 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031087
Mã NSX: RC0805FR-073R16L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34.8 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030101
Mã NSX: RC0805FR-0734R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031088
Mã NSX: RC0805FR-071M91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 48.7 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030102
Mã NSX: RC0805FR-0748R7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.53 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031089
Mã NSX: RC0805FR-074R53L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 487 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030103
Mã NSX: RC0805FR-07487RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.76 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031090
Mã NSX: RC0805FR-075R76L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030104
Mã NSX: RC0805FR-0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.47 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031091
Mã NSX: RC0805FR-071M47L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 866 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030105
Mã NSX: RC0805FR-07866RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.58 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031092
Mã NSX: RC0805FR-071M58L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 887 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030106
Mã NSX: RC0805FR-07887KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 332 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031093
Mã NSX: AC0805FR-07332RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 910 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030107
Mã NSX: RC0805FR-07910KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.22 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031094
Mã NSX: RC0805FR-074R22L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030108
Mã NSX: RC0805FR-0712R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 37.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031095
Mã NSX: RC0805FR-0737R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 34 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030109
Mã NSX: RC0805FR-0734RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031096
Mã NSX: AC0805FR-072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 442 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030110
Mã NSX: RC0805FR-07442KL

Số lượng / Giá