Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,821-26,840 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 154 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031107
Mã NSX: RC0805FR-07154RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 549 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030121
Mã NSX: RC0805FR-07549RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031108
Mã NSX: AC0805FR-07649RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 160 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030122
Mã NSX: RC0805FR-07160RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.32 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031109
Mã NSX: RC0805FR-073M32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030123
Mã NSX: RC0805FR-074M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031110
Mã NSX: AC0805FR-0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 412 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030124
Mã NSX: RC0805FR-07412KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031111
Mã NSX: AC0805FR-072K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 127 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030125
Mã NSX: RC0805FR-07127KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031112
Mã NSX: AC0805JR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030126
Mã NSX: RC0805FR-0716R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 19.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031113
Mã NSX: RC0805FR-0719R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 205 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030127
Mã NSX: RC0805FR-07205RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.7 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031114
Mã NSX: AC0805FR-072K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030128
Mã NSX: RC0805FR-0725R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031115
Mã NSX: RC0805FR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 46.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030129
Mã NSX: RC0805FR-0746R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 768 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031116
Mã NSX: RC0805FR-07768RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 619 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030130
Mã NSX: RC0805FR-07619KL

Số lượng / Giá