Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,841-26,860 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 75 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031117
Mã NSX: AC0805FR-0775KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 698 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030131
Mã NSX: RC0805FR-07698KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031118
Mã NSX: RC0805FR-0713R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.65 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030132
Mã NSX: RC0805FR-071M65L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031119
Mã NSX: AC0805JR-071ML

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.91 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030133
Mã NSX: RC0805FR-071K91L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031120
Mã NSX: RC0805FR-072M49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 105 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030134
Mã NSX: RC0805FR-07105RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.62 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031121
Mã NSX: RC0805FR-075R62L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030135
Mã NSX: RC0805FR-0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031122
Mã NSX: RC0805FR-072KP

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030136
Mã NSX: RC0805FR-07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.19 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031123
Mã NSX: RC0805FR-076R19L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030137
Mã NSX: AC0805JR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.54 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031124
Mã NSX: RC0805FR-071M54L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030138
Mã NSX: AC0805JR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031125
Mã NSX: AC0805JR-07200RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030139
Mã NSX: AC0805JR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.61 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031126
Mã NSX: RC0805FR-072R61L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 200 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030140
Mã NSX: AC0805FR-07200KL

Số lượng / Giá