Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,861-26,880 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.43 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031127
Mã NSX: RC0805FR-071M43L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030141
Mã NSX: AC0805FR-076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031128
Mã NSX: RC0805FR-072M55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030142
Mã NSX: AC0805FR-075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031129
Mã NSX: RC0805FR-071K27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030143
Mã NSX: AC0805FR-0710KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.99 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031130
Mã NSX: AC0805FR-074K99L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030144
Mã NSX: AC0805FR-071KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.12 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031131
Mã NSX: RC0805FR-074M12L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 47 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030145
Mã NSX: AC0805FR-0747KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031132
Mã NSX: RC0805JR-071M6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030146
Mã NSX: AC0805FR-07100KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031133
Mã NSX: RC0805FR-075M36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030147
Mã NSX: AC0805FR-0722KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031134
Mã NSX: RC0805JR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030148
Mã NSX: AC0805FR-07120RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031135
Mã NSX: AC0805FR-0733RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 100 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030149
Mã NSX: AC0805FR-07100RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031136
Mã NSX: RC0805FR-072M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030150
Mã NSX: AC0805FR-07150RL

Số lượng / Giá