Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,881-26,900 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 1.8 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031137
Mã NSX: RT0805FRE071K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030151
Mã NSX: AC0805FR-0733KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031138
Mã NSX: RT0805FRE072K49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 15 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030152
Mã NSX: AC0805FR-0715RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 330 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031139
Mã NSX: RT0805FRE07330KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030153
Mã NSX: AC0805FR-072K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031140
Mã NSX: RT0805FRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030154
Mã NSX: AC0805FR-07470KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031141
Mã NSX: RC0805FR-076R04P

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030155
Mã NSX: AC0805FR-07220RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 24.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031142
Mã NSX: RT0805DRE0724R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 220 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030156
Mã NSX: AC0805FR-07220KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 18.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031143
Mã NSX: RT0805DRE0718K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 470 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030157
Mã NSX: AC0805FR-07470RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031144
Mã NSX: RT0805DRE0743KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030158
Mã NSX: AC0805FR-0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031145
Mã NSX: RT0805DRE0716K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030159
Mã NSX: AC0805FR-072K21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.74 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031146
Mã NSX: RT0805DRE072K74L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030160
Mã NSX: AC0805FR-071ML

Số lượng / Giá