Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,901-26,920 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 2.32 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031147
Mã NSX: RT0805DRE072K32L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030161
Mã NSX: AC0805FR-0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 14 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031148
Mã NSX: RT0805DRE0714RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 56 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030162
Mã NSX: AC0805FR-0756KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 9.31 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031149
Mã NSX: RT0805DRE079K31L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030163
Mã NSX: RC0805JR-073R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031150
Mã NSX: RT0805DRE0757R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030164
Mã NSX: RC0805JR-071RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031151
Mã NSX: RT0805DRE0720KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030165
Mã NSX: RC0805JR-072R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031152
Mã NSX: RT0805DRE071K07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030166
Mã NSX: RC0805JR-072RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 150 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031153
Mã NSX: RT0805DRE07150RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030167
Mã NSX: RC0805JR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031154
Mã NSX: RT0805DRE073K3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030168
Mã NSX: RC0805JR-075R6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031155
Mã NSX: RT0805DRE0716K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030169
Mã NSX: RC0805JR-076R8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 274 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031156
Mã NSX: RT0805DRE07274KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.2 Ohms 0805 ±5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030170
Mã NSX: RC0805JR-078R2L

Số lượng / Giá