Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,961-26,980 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 16 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031177
Mã NSX: RT0805DRE0716RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.21 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030191
Mã NSX: RC0805FR-072R21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031178
Mã NSX: RT0805DRE0766K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.25 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030192
Mã NSX: RC0805FR-078R25L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 402 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031179
Mã NSX: RT0805DRE07402RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030193
Mã NSX: RC0805FR-078R06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 10.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031180
Mã NSX: RT0805DRE0710K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030194
Mã NSX: RC0805FR-071R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 120 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031181
Mã NSX: RT0805DRE07120KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030195
Mã NSX: RC0805FR-074R75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 7.68 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031182
Mã NSX: RT0805DRE077K68L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.49 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030196
Mã NSX: RC0805FR-072R49L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 20 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031183
Mã NSX: RT0805DRE0720RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.55 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030197
Mã NSX: RC0805FR-072R55L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 953 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031184
Mã NSX: RT0805DRE07953RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030198
Mã NSX: RC0805FR-073R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 267 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031185
Mã NSX: RT0805DRE07267KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.02 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030199
Mã NSX: RC0805FR-074R02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 69.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031186
Mã NSX: RT0805DRE0769K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030200
Mã NSX: RC0805FR-076R2L

Số lượng / Giá