Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 26,981-27,000 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 26.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031187
Mã NSX: RT0805DRE0726K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030201
Mã NSX: RC0805FR-075R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 8.06 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031188
Mã NSX: RT0805DRE078K06L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030202
Mã NSX: RC0805FR-071R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 25.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031189
Mã NSX: RT0805DRE0725K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.1 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030203
Mã NSX: RC0805FR-072R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2.37 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031190
Mã NSX: RT0805DRE072K37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030204
Mã NSX: RC0805FR-071R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 13 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031191
Mã NSX: RT0805DRE0713KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.04 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00030205
Mã NSX: RC0805FR-076R04L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.8 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031192
Mã NSX: RT0805DRE076K8L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031193
Mã NSX: RT0805DRE075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 22.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031194
Mã NSX: RT0805DRE0722K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 430 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031195
Mã NSX: RT0805DRE07430KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.75 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031196
Mã NSX: RT0805DRE074K75L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 82 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031197
Mã NSX: RT0805DRE0782KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.81 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031198
Mã NSX: RT0805DRE076K81L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.96 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031199
Mã NSX: RT0805DRE071K96L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031200
Mã NSX: RT0805DRE071K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.49 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031201
Mã NSX: RT0805DRE075K49L

Số lượng / Giá