Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,001-27,020 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 5.11 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031202
Mã NSX: RT0805DRE075K11L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 80.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031203
Mã NSX: RT0805DRE0780K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 12.4 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031204
Mã NSX: RT0805DRE0712K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 16 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031205
Mã NSX: RT0805DRE0716KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031206
Mã NSX: RT0805DRE072KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 11 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031207
Mã NSX: RT0805DRE0711KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51.1 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031208
Mã NSX: RT0805DRE0751R1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 42.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032206
Mã NSX: RT0805FRE0742R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 300 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031209
Mã NSX: RT0805DRE07300RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 43.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032207
Mã NSX: RT0805FRE0743R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 845 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031210
Mã NSX: RT0805DRE07845RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 44.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032208
Mã NSX: RT0805FRE0744R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 301 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031211
Mã NSX: RT0805DRE07301RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 52.3 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032209
Mã NSX: RT0805FRE0752R3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 255 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031212
Mã NSX: RT0805DRE07255RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 54.9 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032210
Mã NSX: RT0805FRE0754R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031213
Mã NSX: RT0805DRE0730RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 576 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032211
Mã NSX: RT0805FRE07576RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 4.7 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031214
Mã NSX: RT0805DRE074K7L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 57.6 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032212
Mã NSX: RT0805FRE0757R6L

Số lượng / Giá