Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,021-27,040 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 14.5 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031215
Mã NSX: RT0805DRE0714K5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 59 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032213
Mã NSX: RT0805FRE0759RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.1 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031216
Mã NSX: RT0805DRE075K1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.36 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032214
Mã NSX: RT0805FRE075K36L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 28 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031217
Mã NSX: RT0805DRE0728KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032215
Mã NSX: RT0805FRE07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 3 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031218
Mã NSX: RT0805DRE073KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032216
Mã NSX: RT0805FRE0763K4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031219
Mã NSX: RT0805DRE0764K9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 63.4 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032217
Mã NSX: RT0805FRE0763R4L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 91 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031220
Mã NSX: RT0805DRE0791KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 649 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032218
Mã NSX: RT0805FRE07649KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 64.9 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031221
Mã NSX: RT0805DRE0764R9L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 66.5 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032219
Mã NSX: RT0805FRE0766R5L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031222
Mã NSX: RT0805DRE0730KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 732 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032220
Mã NSX: RT0805FRE07732KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 51 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031223
Mã NSX: RT0805DRE0751KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 73.2 Ohms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032221
Mã NSX: RT0805FRE0773R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 33.2 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031224
Mã NSX: RT0805DRE0733K2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 806 kOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032222
Mã NSX: RT0805FRE07806KL

Số lượng / Giá