Chào mừng quý khách đến với Tranzi.vn!

Danh sách sản phẩm
Trình bày 27,061-27,080 trong số 326,295 mục.
Điện trở dán 51 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031233
Mã NSX: RT0805DRE0751RL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.02 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032235
Mã NSX: AA0805FR-071M02L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.05 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032236
Mã NSX: AA0805FR-071M05L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.07 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032237
Mã NSX: AA0805FR-071M07L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 40.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031234
Mã NSX: RT0805DRE0740R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.13 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032238
Mã NSX: AA0805FR-071M13L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.15 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032239
Mã NSX: AA0805FR-071M15L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.18 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032240
Mã NSX: AA0805FR-071M18L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 6.2 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031235
Mã NSX: RT0805DRE076R2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.1 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032241
Mã NSX: AA0805FR-071M1L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.21 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032242
Mã NSX: AA0805FR-071M21L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.24 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032243
Mã NSX: AA0805FR-071M24L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 5.6 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031236
Mã NSX: RT0805DRD075K6L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.27 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032244
Mã NSX: AA0805FR-071M27L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.2 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032245
Mã NSX: AA0805FR-071M2L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.33 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032246
Mã NSX: AA0805FR-071M33L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 634 kOhms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031237
Mã NSX: RT0805DRD07634KL

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.37 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032247
Mã NSX: AA0805FR-071M37L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 1.3 MOhms 0805 ±1% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00032248
Mã NSX: AA0805FR-071M3L

Số lượng / Giá

Điện trở dán 30 Ohms 0805 ±0.5% 0.125W, 1/8W
Mã Tranzi: TZ-00031238
Mã NSX: RT0805DRD0730RL

Số lượng / Giá